::Download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการและอัตราค่าบริการ Click::
::Download คู่มือการเรียนรู้ Click::

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
จัดให้มีโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้เป็นหมู่คณะ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสพการณ์ตรง อย่างมีความสุข ในราคาประหยัด

โปรดสอบถามก่อนกำหนดวันเดินทางที่
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โทร. 034 321 471, 02 429 0361-2

เปิดโลกการเรียนรู้ กับโครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

เปิดโลกการเรียนรู้ กับโครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

เปิดโลกการเรียนรู้ กับโครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

งานเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ช้าง ในวันแรงงาน 1 พ.ค. ของทุกปี งานประเพณีเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ช้าง จะถูกจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานและนักท่องเที่ยวได้มอบความรัก และความสุขให้กับพี่น้องช้าง โดยทุกท่านทีมาร่วมงาน จะได้ป้อนอาหารให้ช้างโขลงใหญ่นี้จากบุฟเฟ่ต์ผลไม้กว่า 6000 ก.ก. คลิกเพื่อชมภาพแห่งความสุข

ต้นไฟจราจร สิ่งประดิษฐ์โดยฝีมือคนไทย เป็นพร้อบสวย ๆ สำหรับนางแบบ นายแบบทั้งหลายได้ แช๊ะ แล้ว แชร์ แวะชมได้ทุกวัน 10.00-15.00 น.

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อความบันเทิง
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
Samphran Elephant Ground & Zoo received Thailand Tourism Awards 2013

เปิดโลกการเรียนรู้ กับโครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ธรรมชาติศึกษาและวิถีชีวิต เรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียน ได้เรียนจากห้องเรียนธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์และเป็นสุข โทรศัพท์ (034) 321 471, (034) 311 971 ::รับคู่มือและแบบฟอร์มคลิกที่นี่::